Missie

WFC wil Indiase weeskinderen en verwaarloosde kinderen een permanente en stabiele thuis geven. Elk kind zal door pleegouders opgevoed worden samen met andere weeskinderen, zodat familiebanden kunnen ontstaan: jongens en meisjes zullen dus, net als natuurlijke broers en zussen, samen opgroeien in één gezin. De ouders worden ook uit de arme bevolking gekozen.

WFC zal tevens gezondheidszorg, onderwijs en opleiding voorzien voor deze kinderen, met speciale aandacht voor de mentaal zwakkeren.

WFC wil ook aandacht schenken aan de armere gezinnen uit de omgeving. Ook zij zullen in de toekomst mee gebruik kunnen maken van de medische voorzieningen van WFC, van de school, het opleidingscentrum, de kinderopvang, … zodat de levensstandaard van de lokale bevolking verhoogt.

Weeshuizen en opvoeders zijn goed, maar het kan anders:

WFC wil huisjes bouwen waar maximaal 6 kinderen per huisje kunnen opgroeien in familiale sfeer.
Zo krijgen de kinderen de nodige speciale aandacht en liefde om evenwichtig op te groeien.
WFC selecteert en begeleidt de pleegouders.

Buitenlandse adoptie is OK, maar het kan anders:

WFC geeft Indiase kinderen in hun eigen land en cultuur een toekomst en hoopt dat zij later ook zelf zullen meehelpen aan de verdere opbouw van India.

Andere essentiële behoeften en rechten van kinderen:

WFC wil ook zorgen voor de geestelijke, lichamelijke en emotionele gezondheid van de kinderen en voor onderwijs en opleiding.