Over de oprichters

Dr. Lieven Raju Boedt, geboren op 29 september 1970 in Mumbai, werd op 2-jarige leeftijd geplaatst in een weeshuis (St. Catherine Huis, Andheri) en 3 jaar later werd hij door een Belgisch echtpaar geadopteerd.

Sindsdien heeft hij in België gewoond en gestudeerd. Na zijn middelbare school trok hij voor 2 jaar naar de United World College, Lester B. Pearson, op Vancouver Island (British Columbia, Canada). In juli 1989 verkreeg hij er het Internationale Baccalaureaat Diploma.

Daarna begon hij zijn medische studies aan de Katholieke Universiteit van Leuven. In 1999, na een cursus van 3 jaar, verkreeg hij tevens het diploma van Acupunctuur bij de Belgische vereniging van Geneesheer Accupuncturisten (BVGA) in Brussel. Hij specialiseerde zich ook in homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde en  kruidenbehandelingen. Gedurende een aantal jaren had hij zijn privé praktijk in België. Nu werkt hij als verslavingsarts.

In februari 2005 besliste hij naar India terug te gaan, om er een vzw op te starten, die achtergestelde plattelandskinderen en -families zou voorzien van gezondheidszorg en opvoeding: WFC was een feit!

Zijn levensmissie: kinderen met liefde en zorg  omringen zodat zij psychologisch evenwichtig  kunnen groeien naar volwassenheid.

“if you can not do big things, you can do small things in a big way….”  (mother Theresa)

MEHTADr. Anil K. Mehta werd geboren op 6 juli 1954 in Jalandhar-Punjab in een familie van de Vaidyas. Hij studeerde in 1977 af in de Ayurvedische geneeskunde en chirurgie aan de Universiteit van Maharishi Dayanand, Rohtak, in de noord-Indiase staat Haryana. Hij praktiseerde tot 1980 Ayurveda in New Delhi. Toen ging hij naar Nederland waar hij sindsdien Ayurveda uitoefent als adviserend arts (specialisatie Panchkarma). Hij is tevens stichter/voorzitter & medische directeur van Europees Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek naar Ayurveda, EISRA, en heeft vele boeken gepubliceerd over Ayurveda en Panchkarma (in het Engels, Hindi & Nederlands).Dr. Anil K. Mehta is mede-oprichter van het project in 2005 in New Delhi.

PapaJiSri Om Prakash Vaid is ook mede-stichter-beheerder in India en was van onschatbaar belang toen WFC in 2005 werd opgericht. Wij zijn hem heel dankbaar voor al zijn inspanningen. Jammer genoeg overleed hij in 2006.
Sarah van JoleAls 10 jarig meisje ben ik samen met mijn ouders en broertje naar India gegaan. Vanaf dat moment had ik een grote droom. Op een dag terug keren naar India, daar een aantal maanden verblijven en werken met de ‘onaanraakbare’ van het land. Ik ben altijd in mijn droom blijven geloven.
Op 7 juni 2009 ben ik alleen naar India vertrokken, om mijn droom te verwezenlijken.
Ruim twee maanden heb ik op de grote treinstations van Calcutta gewerkt met straatkinderen. Het was een hele mooie, heftige en waardevolle periode in mijn leven. Ik heb de unieke kans gekregen om mensen op een hele intense en mooie manier te leren kennen.Ik ben in Zeeuws-Vlaanderen opgegroeid. Een week na mijn reis uit India ben ik in contact gekomen met een arts die in Zeeuws-Vlaanderen werkte. We hebben elkaar ontmoet en lange tijd gesproken over onze grote passie om in India te werken met weeskinderen.

Wij zijn beide geadopteerd. Het grootste verschil is dat ik uit Sri Lanka kom en Raju uit India.
India zit niet in mijn bloed, maar zeker wel in mijn hart.
Raju heeft India’s Orphans opgezet en ik was direct geraakt door de visie van de stichting.

India’s Orphans geeft Indiase weeskinderen en verwaarloosde kinderen een permanente en stabiele thuisbasis. Elk kind zal door pleegouders opgevoed worden samen met andere weeskinderen.
Daarnaast draagt de stichting zorg voor de geestelijke, lichamelijke en emotionele gezondheid van de kinderen, evenals de zorg voor het onderwijs.
Ik ben afgestudeerd als maatschappelijk werker en jeugdzorg werker.

Het is voor mij heel waardevol dat ik professionele kennis en persoonlijke ervaringen kan inzetten voor weeskinderen in India.
Inmiddels werk ik al jaren voor India’s Orphans, het werken met en voor weeskinderen is een droom die ik altijd zal  voortzetten.

Ik nodig mensen uit om contact met mij op te nemen met vragen over India’s Orphans. Alle hulp en betrokkenheid is welkom!

U kunt contact met mij opnemen via het onderstaand email adres:

sarahvanjole@hotmail.com

________________________________________________________________________________________________

De Verenigde Naties hebben in de Universele Verklaring van de Mens verkondigd dat kinderen recht hebben op een bijzondere zorg. Bijzondere bijstand dient verleend te worden aan het gezin, als de kern van de samenleving en de natuurlijke omgeving voor de ontplooing en welzijn van al haar leden en van kinderen in het bijzonder, opdat het zijn verantwoordelijkheden binnen de gemeenschap volledig kan dragen.Het kind dient, voor de volledige en harmonische ontplooing van zijn persoonlijkheid,  op te groeien in een gezin, in een sfeer van geluk, liefde en begrip.

Het kind dient volledig te worden voorbereid op het leiden van een zelfstandig leven in de samenleving en dient opgevoed te worden in de geest van vrede, waardigheid, verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

In alle landen van de wereld zijn er kinderen die in uitzonderlijk moeilijke omstandigheden leven. Deze kinderen behoeven bijzondere aandacht.

Er dient op passende wijze rekening gehouden te worden met het belang van de tradities en culturele waarden van ieder volk voor de bescherming van het kind en voor zijn harmonische ontwikkeling.

(Rechten van het Kind 1924, Genève en  1959, Verenigde Naties).