FAQ

1. Werkt WFC wereldwijd?

WFC werd voor het eerst geregistreerd in India in augustus 2005 en streeft een beter bestaan na voor weeskinderen en verwaarloosde kinderen met daarnaast ook oog voor de algemene verbetering van de levensstandaard van armere families.

Onze inspanningen hoeven niet beperkt te blijven tot onze campus in Haridwar (Uttarakhand), maar kunnen in een verdere toekomst ook uitgebreid worden naar andere regio’s.

WFC-India trust
B – 58 Vasant Kunj Enclave
(behind Spinal Injuries Hospital)
Vasant Kunj
New Delhi 110070
India
Tel. : +91 (0)11 26139690
info@indiasorphans.eu (Dr. L. Raju Boedt)
28456

INDIA’S ORPHANS vzw België
Paalstraat 68,  bus 3
2900 Schoten
België
00 32 498 600 514
Info@indiasorphans.eu
Ondernemingsnummer: 819 352 763

Rekeningnummer:  068-2512093-14 (Dexia)
IBAN: BE94 0682 5120 9314
BIC: GKCCBEBB

Stichting INDIA’S ORPHANS Nederland
Thyssestraat 16
2521 ZL Den Haag
Nederland
00 31 6 13 18 15 21
info@indiasorphans.eu
27351369  (Kamer van Koophandel)

Rekeningnummer:  39 03 14 234

2. Welke kinderen komen in aanmerking om toegelaten te worden tot WFC?

Algemeen gesproken kunnen kinderen tot de leeftijd van 10 jaar een familie vervoegen. Een uitzondering wordt gemaakt voor oudere bloedverwante broers of zusjes. WFC aanvaardt kinderen die één of beide ouders verloren hebben of waarvan de ouders om verschillende redenen niet meer voor hen kunnen instaan.
De toelatingsprocedure verzekert een voorzichtige en professionele beoordeling van elk kind alvorens het in één van de families terecht kan komen. Op deze manier wil WFC bekomen dat enkel die kinderen, die er het meest nood aan hebben, een nieuwe thuis zullen krijgen.

Volgende voorrangsregel wordt gehanteerd:

a. weeskinderen
b. kinderen met één ouder
1) kinderen zonder moeder
2) kinderen zonder vader
c. kinderen waarvan de ouders niet meer voor hen kunnen instaan.

Bloedverwante kinderen krijgen steeds voorrang

3. Wie bepaalt of een kind wordt toegelaten of niet?

Deze beslissing wordt genomen door een comité bestaande uit de burgemeester, de WFC-ouders, sociale werkers en soms ook lokale overheden. Zij bepalen of een bepaald kind fysiek en mentaal voldoende gezond is om toegelaten te worden op een WFC-campus en of het inderdaad een permanente thuis nodig heeft.

4. Hoeveel kinderen kunnen er tot één WFC-familie behoren?

Families in geïndustrialiseerde landen zijn over het algemeen kleiner (gemiddeld 3) dan die in nog ontwikkelende landen (7 tot 11 kinderen). WFC opteert voor maximum 8 kinderen per gezin. In tegenstelling tot de staatsweeshuizen, zal WFC echter bloedverwanten niet scheiden, waardoor bepaalde families tijdelijk meer kinderen kunnen hebben.

5. Volgens welk opvoedkundig concept worden de kinderen grootgebracht?

De opvoeding van de kinderen hangt af van hun culturele en etnische achtergrond, van hun religie en van hun opvoeders (pleegouders, leraars, …).
De kinderen van WFC zullen in eerste instantie naar scholen gaan in de omgeving. In de toekomst, wanneer er meer fondsen voorhanden zijn, zal WFC haar eigen school bouwen. Dat moet kwaliteitsonderwijs garanderen, niet enkel voor de kinderen van WFC maar ook voor de armere kinderen uit de omgeving van de campus.

6. Volgens welke religie worden de kinderen grootgebracht?

Elk kind wordt opgevoed volgens de geloofsovertuiging(en), die het van de biologische ouders meegekregen heeft. Is dat niet gekend, dan zal het kind opgroeien in overeenstemming met de plaatselijk meest voorkomende religie. In de streek van Pauri is dat het hindoeïsme.
Indien mogelijk zal de keuze bij het kind zelf gelegd worden.

7. Wat zijn de criteria voor de selectie van de pleegouders?

  • tussen 24 en 40 jaar.
  • indien mogelijk lager middelbaar beëindigd. Indien dit niet het geval is, zullen zij een basisopleiding moeten volgen via een speciale training, alvorens zij hun taak als pleegouder kunnen opnemen.
  • bij voorkeur een (kinderloos) getrouwd echtpaar, aangezien wij geloven dat zowel een moeder als een vader nodig zijn voor een psychologisch evenwichtige groei van elk kind.
  • in goede fysieke en geestelijke gezondheid verkeren.
  • de bekwaamheid voor de taak van pleegouders zal nagegaan worden in een grondig gesprek. Zij moeten bij voorkeur onafhankelijk, praktisch, geduldig, optimistisch, zorgzaam en zelfverzekerd zijn, met een grote portie aan stressbestendigheid en ze moeten bereid zijn tot samenwerking met anderen en tot verdere ontwikkeling.
  • bereidwillig zijn om met soms moeilijkere kinderen om te gaan op een liefdevolle en ondersteunende manier en om er continu te zijn voor de kinderen en dit voor een lange periode.

8. Welke training krijgen de geselecteerde pleegouders?

WFC voorziet een theoretische en praktische training voor toekomstige pleegouders om hen op deze manier zo goed mogelijk voor te bereiden op hun taak. Het theoretische programma moet minstens 3 maanden duren met om de 2 jaar een herhalingscursus.

9. Zijn mijn giften fiscaal aftrekbaar?

In India en Nederland zijn voorlopig enkel de binnenlandse overschrijvingen aftrekbaar.

Voor de andere landen kunnen we voorlopig helaas nog geen fiscale attesten uitdelen.
Indien u ons echter zou kunnen helpen bij de verwezenlijking daarvan, neem dan a.u.b. contact op met ons.