Gopi Singh

Ik ben de eerste wees. Ik ben geboren op 26 april 1994 en kom uit het nabijgelegen dorpje Ujari.

Op 3-jarige leeftijd verloor ik mijn moeder en in 1999 overleed ook mijn vader. Vanaf dat moment werd ik opgevoed door een oude man in het dorp. Zoals de meeste lotgenoten, zwierf ik echter hier en daar rond, zonder onderwijs te volgen.

Sinds maart 2006 ben ik opgenomen in het gezin van Arjun en Razni, de eerste WFC pleegouders.

Uw gift van 49 euro per maand dekt mijn┬ákosten van voeding, kledij, onderwijs en medische opvolging, alsook water/gas/elektriciteit en extra’s. Bedankt!

 

Steun mij!